Het bestuur van Dutch Toon Army wenst al haar leden, volgers, sympathisanten en een ieder die Newcastle United een warm toedraagt een gezond, liefdevol, succesvol en sportief 2019 toe.

Cheers, bestuur Dutch Toon Army